Pozemní stavitelství VIII

Soubor vydaných titulů o rekonstrukcích budov

- NOVOTNÝ, M. Patologie střech s povlakovými hydroizolacemi, EEZY, Praha, 2022

- WITZANY J. a kol. PDR – Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha, 2017

- HOŠEK J. Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996

- ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2003

- www.izolace.cz

- www.wta-international.org/de/nationale-gruppen/wta-cesko/

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.