Pozemní stavitelství VIII

Spodní stavby

-           Rekonstrukce hydroizolačního řešení spodní stavby v nenáročných podmínkách (rodinné domy, haly, namáhání dominantně zemní vlhkostí)

-           Speciální rekonstrukce hydroizolačního řešení spodní stavby (objekty se založením pod hladinou podzemní vody, v zástavbě, inženýrské stavby)

-           Sanace železobetonových konstrukcí, injektáže, zesilování

Střechy

-           Rekonstrukce plochých střech z pohledu hydroizolačního a tepelně technického

-           Rekonstrukce hydroizolačního řešení provozních plochých střech (zelené střechy, pochozí střechy, pojížděné střechy)

-           Rekonstrukce balkonů, lodžií, teras

-           Rekonstrukce šikmých střech a krovů

Fasády

-           Rekonstrukce kontaktních a provětrávaných fasád

-           Výplně otvorů, rekonstrukce

Další témata

-           Dřevostavby, roubenky, hrázděné stavby, azbest ve stavebních materiálech, interiérové hydroizolace, památkově chráněné objekty

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.