Pozemní stavitelství VIII

Rekonstrukce staveb a speciální konstrukce

Konzultace úloh dle individuálního zadaní prací na téma: rekonstrukce spodní stavby, rekonstrukce stěnových konstrukcí včetně výplní otvorů, rekonstrukce plochých střech a teras, rekonstrukce krovů, vestavby a nástavby, rekonstrukce vnitřních konstrukcí, schodišť, příček, podlah a podhledů, speciální případy zakládání staveb, speciální hydroizolace, sanace vlhkého zdiva, dodatečné tepelné izolace stěn i střech, speciální konstrukce střech, teras, střešních zahrad, obalové pláště vlhkých a mokrých provozů – bazénové haly, lázeňské objekty, obalové pláště průmyslových provozů, konstrukce stájových objektů, stavby v extrémních klimatických podmínkách; seminární práce – formulace principů navrhování zvoleného objektu či jeho části. 

Předmět je ukončen seminární prací na zadané téma.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková