Pozemní stavitelství VIII

Přehled a technické řešení rekonstrukcí a náročných stavebních konstrukcí z hlediska izolační techniky a to zejména objektů s náročnými klimatickými podmínkami externími i interiérovými, včetně výplní otvorů. Příklady a systémových technické řešení speciálních stavebních konstrukcí z hlediska navrhování a provádění v oblasti základů, nosných a výplňových konstrukcí se speciálními nároky nebo požadavky a to jak pro rekonstrukce, tak novostavby. Řešení a rekonstrukce spodních staveb v náročných podmínkách – sanace injektážemi atd. Řešení a rekonstrukce obalových plášťů v horských a jinak klimaticky náročných podmínkách. Řešení a rekonstrukce obalových plášťů staveb pro náročné klimatické podmínky např. průmyslová, zemědělská a občanská výstavba – bazénové hlady, aquaparky, lázeňské objekty.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.