Pozemní stavitelství VIII

ANOTACE

Poruchy a rekonstrukce spodní stavby, svislých a střešních konstrukcí. Analýza příčin vzniku poruch, vadný návrh, provádění, další vlivy. Důraz na otázky hydroizolační problematiky a stavební fyziku. Předcházení poruchám a metody sanace, včetně speciálních s použitím nejnovějších technologií a materiálů.

OBSAH PŘEDMĚTU

Poruchy a rekonstrukce spodní stavby, svislých a střešních konstrukcí

CÍLE STUDIA

Navrhování rekonstrukcí historických i novodobých budov na základě vyhodnocení jejich stavu, prevence

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS4B, 523PS4K Pozemní stavitelství IV
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.