S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Pozemní stavitelství VIII

Rekonstrukce staveb a speciální konstrukce

Konzultace úloh dle individuálního zadaní prací na téma: rekonstrukce spodní stavby, rekonstrukce stěnových konstrukcí včetně výplní otvorů, rekonstrukce plochých střech a teras, rekonstrukce krovů, vestavby a nástavby, rekonstrukce vnitřních konstrukcí, schodišť, příček, podlah a podhledů, speciální případy zakládání staveb, speciální hydroizolace, sanace vlhkého zdiva, dodatečné tepelné izolace stěn i střech, speciální konstrukce střech, teras, střešních zahrad, obalové pláště vlhkých a mokrých provozů – bazénové haly, lázeňské objekty, obalové pláště průmyslových provozů, konstrukce stájových objektů, stavby v extrémních klimatických podmínkách; seminární práce – formulace principů navrhování zvoleného objektu či jeho části. 

Předmět je ukončen seminární prací na zadané téma.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková