Stavební konstrukce, materiály a technologie

Intenzivní rozvoj vědy, techniky a technologie především v poválečném období umožnil vývoj a radikální rozvoj nových konstrukčních principů od hlavního systému až po detail. Původní tradiční metoda navrhování je nahrazena novou inovační (heuristickou) metodou. Výsledkem tohoto přístupu je kromě nových technických a technologických poznatků rovněž objev nových principů estetických a jejich uplatnění v konečném řešení architektonického díla. V předmětu budou sledovány tyto proměny v aplikaci na jednotlivé stavební materiály.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.