Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)

Požadavky:

Vykonání zkoušky. V průběhu mohou být psány 1 až 2 termínově neohlášené testy. Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při zkoušce bude výsledek a četnost testů přínosem. 

V průběhu semestru je z vyučované problematiky zadána semestrální práce.

Zkouška bude sestávat ze dvou testů, jeden za část přednášek za ústav 521 a druhý za 524. Testy budou hodnoceny body. Oba testy musí být znalostně napsány nad 50%. Test za ústav 521 nelze opakovat, zkouška bude řešena ústní zkouškou ústavem 524. 

 

Cvičení:

Zadání: V rámci výuky bude zadán komplexní semestrální projekt.

Odevzdání projektu bude podmínkou pro udělení zápočtu

Termín odevzdání: 13-tý týden výuky

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.