Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)

 

Realizace dřevěných a nízko energetických budov 

Materiály a jejich zabudování do dřevěných objektů; zpracování dřeva a výrobků ze dřeva; realizace srubových budov; provádění lehkých a těžkých dřevěných skeletů prvkovou a panelovou montáží; realizace plošných dřevěných konstrukcí; spoje dřevěných konstrukcí; řešení spodní stavby; řešení, provádění a kontrola difúzně uzavřených a difúzně otevřených plášťů; suché a mokré procesy v dřevěných budovách; hybridní konstrukce pro nízkoenergetické budovy; dokončovací a kompletační konstrukce v dřevostavbách.

 

Distanční výuka:

Předmět PAM 3Dřevostavby budou probíhat formou distanční výuky přes MOODLE, kde budou umístěny přednášky, podklady a odkazy pro zpracování cvičení, včetně požadovaných postupových kroků, a konzultací. Prosím o registraci. Zároveň přednášky a odkazy budou uveřejněny na webu ústavu; lze také komunikovat přes email: bois.designe@gmail.com prosím, do předmětu emailu uveďte, že se jedná o PAM 3. Neoznačené emaily neotvírám z bezpečnostních důvodů. Přednášky jsou zkrácené o materiály, které nesmím tímto způsobem publikovat, děkuji za pochopení.  Pokud nebude možné konečnou prezentaci cvičení přednést na konferenci, je nutné ji doplnit o podrobný komentář, tak jak byste ji prezentovali. Kdo nemá odsouhlasené zadání urychleně poslat k odsouhlasení!!!

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková