Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)

Přednášky:

Přednášky:

1. Přednáška

Výstavbový projekt. Posouzení investičního projektu, ekonomická efektivnost.

2. Přednáška

Cenové mapy. Model financování udržitelného rozvoje obcí. Klastry. PPP. ÚOHS.

3. přednáška

Projektové řízení. Rizika, Pojištění. Spisový řád. Insolvenční zákon.

4. přednáška

/ Inovační cyklus. Ininovační podnikání. Patenty. Rozhodování. Uhlíková stopa.

5. přednáška

Buildpass. Užívání stavby. Facility management, spolupráce architekta.

6. přednáška

Certifikace LEED, BREEAM, SBToolCZ, Certifikace WELL Kontrola x controlling.

7. přednáška

Řešení provozu na staveništi. Bezpečnostní management.

8. přednáška

/ Marketing. Řízení. ÚZSVM.

9. přednáška

Ekonomika a území, trh nemovitých věcí a staveb, oceňování nemovitých

věcí a staveb.

10. přednáška

Prostorové uspořádání, vliv trhu a regulace.

11. přednáška

Územní rozvoj. Metody hodnocení ekonomické roveditelnosti projektu územního rozvoje.

12. přednáška

Veřejné investice. Metody ekonomického posuzování veřejných investice.

13. přednáška

Předtermín

 

Cvičení 1 x za 14 dnů:

 

1. hodina cvičení: Zadání seminární práce

2. hodina cvičení: Posouzení ekonomické proveditelnosti investičního projektu.

3. hodina cvičení: Propočet nákladů a výnosů projektu.

4. hodina cvičení: Výpočet disponibilního zisku

5. hodina cvičení: Stanovení vnitřního výnosového %, výpočet doby návratnosti investice

6. hodina cvičení: Výpočet tržní hodnoty projektu. Posouzení výsledků a návrh úprav ke zlepšení parametrů projektu

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.