Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Technika prostředí budov 524DTZ5

Vztah architektura, konstrukce, technologie, systémy technického zařízení, provoz budovy, vnitřní, vnější prostředí a jejich vzájemné interakce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková