Technika prostředí budov 524DTZ5

Vztah architektura, konstrukce, technologie, systémy technického zařízení, provoz budovy, vnitřní, vnější prostředí a jejich vzájemné interakce.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.