Odborný jazyk II - KA

Odborná terminologie oblasti architektury, výtvarného umění a tvorby krajiny a zahrad. Pro studenty programu Krajinářská architektura Kabinet nabízí kurzy odborného jazyka OJ II společné se studenty programu Architektura a urbanismus. Tyto kurzy jsou nabízeny v jazyce anglickém, francouzském nebo německém. Není podmínkou zvolit si pro kurz OJ II stejný jazyk, ve kterém student absolvoval základní kurz OJ I, jsou možné různé kombinace jazyků. Jazyková náročnost se řídí konkrétní pokročilostí účastníků kurzu. Kurz seznamuje s odbornou terminologií programu Krajinářská architektura. Tematicky je zaměřen na historii architektury, uměleckých stylů a tvorby zahrad. Součástí výuky jsou i exkurze s důrazem na samostatný mluvený projev studentů. Část kurzu je věnována vlastním prezentacím studentů a exkurzím.

Související předměty

526OJ1B, 526OJ1K Odborný jazyk I
526OJ3B Odborný jazyk III - KA

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.