Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Odborný jazyk I

Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií programu Architektura a urbanismus poskytnout jim takové znalosti a dovednosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj vlastní návrh, vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: profese architekta, fáze projektové dokumentace, geometrické tvary, míry a proporce, základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, současná architektura. Část výuky je věnována samostatným prezentacím, během nichž studenti prezentují svůj vlastní návrh vypracovaný na fakultě. Výuka je zajišťována v anglickém, francouzském a německém jazyce.Anglický, francouzský, německý. Základní odborná terminologie oblasti architektonického navrhování, stavitelství, tvorby krajiny a zahrad a s gramatickými strukturami typickými pro odborný styl, a to zejména pro praktickou schopnost ústní a písemné cizojazyčné prezentace vlastního architektonického projektu.


Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné složení povinné zkoušky JZK (JAZYK ZKOUŠKA), ke které se student zapisuje do KOS-u a ke které se předtím připravuje v přípravných kurzech CŽV (viz kapitola CŽV, lze studovat i více jazyků.) Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií studovaného oboru, t.j. „Architektura a urbanismus“ nebo „Krajinářská architektura“ a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj projekt vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: profese architekta, fáze projektu, geometrické tvary, míry a proporce, základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, typy budov, současná architektura, krajinářská a zahradní architektura. Část výuky je věnována studentským prezentacím.

Související předměty

526OJ2B Odborný jazyk II
526OJ2B Odborný jazyk II
526OJ3B Odborný jazyk III
526OJ3B Odborný jazyk III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.