Odborný jazyk I

Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií programu Architektura a urbanismus poskytnout jim takové znalosti a dovednosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj vlastní návrh, vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: profese architekta, fáze projektové dokumentace, geometrické tvary, míry a proporce, základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, současná architektura. Část výuky je věnována samostatným prezentacím, během nichž studenti prezentují svůj vlastní návrh vypracovaný na fakultě. Výuka je zajišťována v anglickém, francouzském a německém jazyce.Anglický, francouzský, německý. Základní odborná terminologie oblasti architektonického navrhování, stavitelství, tvorby krajiny a zahrad a s gramatickými strukturami typickými pro odborný styl, a to zejména pro praktickou schopnost ústní a písemné cizojazyčné prezentace vlastního architektonického projektu.


Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné složení povinné zkoušky JZK (JAZYK ZKOUŠKA), ke které se student zapisuje do KOS-u a ke které se předtím připravuje v přípravných kurzech CŽV (viz kapitola CŽV, lze studovat i více jazyků.) Cílem výuky je seznámit studenty se základní odbornou terminologií studovaného oboru, t.j. „Architektura a urbanismus“ nebo „Krajinářská architektura“ a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni v cizím jazyce popsat ústně i písemně svůj projekt vytvořený v ateliéru. Odborná terminologie se týká těchto oblastí: profese architekta, fáze projektu, geometrické tvary, míry a proporce, základní početní úkony, materiály a jejich vlastnosti, typy budov, současná architektura, krajinářská a zahradní architektura. Část výuky je věnována studentským prezentacím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková