Němčina odborný jazyk

Pokročilí: Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni. Kurz rozvíjí
znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce.
Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst
odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.