Francouzština odborný jazyk

Pokročilí: Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková