Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Materiály technické praxe

Systematický přehled hlavních skupin konstrukčních materiálů používaných technickou praxí. Rozdělení a srovnání jejich užitých vlastností. Výběrové postupy pro efektivní použití materiálů v konstrukcích. Mimo tradičních inženýrských materiálů jako jsou kovy, dřevo, beton a kompozity budou také představeny
perspektivní materiály a moderní přístupy jejich aplikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.