S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Materiály technické praxe

Systematický přehled hlavních skupin konstrukčních materiálů používaných technickou praxí. Rozdělení a srovnání jejich užitých vlastností. Výběrové postupy pro efektivní použití materiálů v konstrukcích. Mimo tradičních inženýrských materiálů jako jsou kovy, dřevo, beton a kompozity budou také představeny
perspektivní materiály a moderní přístupy jejich aplikace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková