Nauka o designu I

Předmět nauka o designu I formou přednášek dává studentům základní informace o jednotlivých tématických okruzích a oborech, které jsou předmětem navrhování průmyslového designéra v praxi. Předmět je zaměřen zejména na dopravní techniku a design dopravních prostředků (motocykly, automobily, cestovní a sportovní
autobusy, tramvaje, metro, vlaky, letadla a lodě). Všechny probírané okruhy jsou prezentovány vždy v kontextu současných světových trendů a jsou dokumentovány vizuální formou na mnoha příkladech soudobých světových realizací průmyslového designu v těchto oborech.

Související předměty

550ND2 Nauka o designu II
550ND3 Nauka o designu III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.