Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Nauka o designu II

Předmět nauka o designu II dává formou přednášek studentům základní informace o dalších tématických okruzích a oborech, které jsou předmětem navrhování průmyslového designéra v praxi. Přednášky jsou zaměřeny zejména na produktový design a nástroje. Všechny probírané okruhy jsou prezentovány vždy v kontextu současných světových vývojových trendů a jsou dokumentovány vizuální formou na mnoha příkladech soudobých světových realizací produktového designu.

Související předměty

550ND1 Nauka o designu I
550ND3 Nauka o designu III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.