Nauka o designu III

Soubor přednášek zahrnuje přehled profesního uplatnění designéra v příbuzných oborech zahrnujících prolínání estetiky a techniky. Ukazuje proměnu role samostatného designéra na integrální součást složitých týmů současné produkce. Přednášky a exkurze budou seznamovat studenty se současnou designérskou tvorbou
a jejími odvětvími.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková