S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Němčina odborný jazyk 526DOJN

Pokročilí

Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková