S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Francouzština odborný jazyk 526DOJF

Pokročilí

Dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková