Publikace

Vladimír Karfík: Gerbecova vila, Zlín 1936 - 1938

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten