Publikace

Osada Baba Plány a modely (česko-anglická publikace)

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Kniha doprovází jako katalog výstavu modelů osady Baba, které vznikly jako práce studentů a vyučujících na Fakultě architektury ČVUT. Publikace přibližuje ideální podobu většiny do-mů stavěných ve třicátých letech 20. století. Přílohou publikace je historická dokumentace, plány a fotografie, na nichž jsou konfrontovány prvotné ideje a realizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten