S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Central Archives of Historical Building Surveys

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Information about the grant

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten