Publikace

Poznámky k ceně jihlavských domů v polovině 18. století a jejich vztah k profesi majitele

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Porovnání cen domů dvou profilujících řemesel - sladovníků a soukeníků

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten