Publikace

Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Stavebněhistorický průzkum venkovské usedlosti

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten