S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průzkum usedlosti čp. 33 v Sádku u Poličky

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Stavebněhistorický průzkum venkovské usedlosti

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten