Publikace

Jíly jako stavební materiál v legislativních pramenech 17. až 19. století

PhDr. Martin Ebel, Ph.D.

Použití jílu jako protipožárního materiálu na doškových a šindelových střechách v 18. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten