Publikace

Kostel a jeho patroni - Dvě kapitoly ze stavebních dějin rotundy Narození Panny marie v Holubicích

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., Ing. arch. Magdaléna Biedermanová, Mgr. Jan Uhlík, MBA

Příspěvek blíže rozebírá pohnutky, které ještě ve středověku vedly k stavebním úpravám románské rotundy v Holubicích (okr. Praha-západ). Rozebírá typologické paralely její jižní přístavby tvaru apsidy. Vykládá přístavbu jako reprezentační pohřební kapli. V západní přístavbě, nyní prostoru podvěží zdobeném mimořádně hodnotnými nástěnnými malbami z doby kolem poloviny 14. století, identifikuje soukromou kapli patrona kostela. Stavebníky obou přístaveb a patrony chrámu byli kanovníci při kapitule u chrámu sv. Víta v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten