Publikace

Domy čp. 150 - 151/I v Praze na Starém Městě

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Výsledky podrobného stavebně-historického průzkumu gotických cihelných do-mů ze 14. stol. Typ vytápěcího zařízení, použitý pro různé místnosti doklá-dá jejich funkci a použitelnost v různých ročních obdobích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten