Publikace

Příspěvek k poznání barokní technologie zdění.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek představuje různé postřehy z barokního stavitelství, zaznamenané při výzkumu několika objektů ve středních Čechách. Zabývá se ztužením zdiva (Třebešice), technologií výstavby různě náročných konstrukcí (Slaný čp.1), zacházení s druhotně používaným materiálem (Chvatěruby, Komorní hrádek). Zdánlivě středověké, ale ve skutečnosti raně barokní cihly byly identifikovány v Týnci n. Labem. Dále představuje rozdíly mezi dvěma po sobě jdoucími staviteli na stavbě (Chvatěruby), demonstrativní výstavbu v rozporu se stavební logikou (Chvatěruby). Zařizení staveniště je identifikováno v Týnci nad Labem a barokní lešení představuje ve Chvatěrubech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten