Publikace

Dostavte zámek ve Chvatěrubech aneb pokračování výzkumu nedokončeného barokního zámku

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

V průběhu pokračujícího výzkumu torza zámku ve Chvatěrubech u Kralup n. Vltavou se podařilo mj. objasnit předpokládanou disposici nikdy nedokončeného zámku. Vyvstala přitom otázka napojení na okolí a s tím spojená potřeba zemních prací, které nikdy nebyly realizovány. Odpověď na zformulované otázky může poskytnout práce s prostorovým modelem, na němž lze hypotézy ověřit a také vypočítat řadu konkrétních údajů. Vznikla tak příležitost pro mezioborovou spolupráci mezi stavebním historikem a geodety. Výsledkem této spolupráce byla tvorba měřické dokumentace vybraných částí zámeckého areálu ve Chvatěrubech, 3D vizualizace stávajícího zámeckého areálu a 3D rekonstrukce barokního stavu zámeckého areálu na základě jak této dokumentace, tak znalosti konkrétních zdejších i obecných zvyklostí barokního stavitelství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten