S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Dostavte zámek ve Chvatěrubech aneb pokračování výzkumu nedokončeného barokního zámku

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

V průběhu pokračujícího výzkumu torza zámku ve Chvatěrubech u Kralup n. Vltavou se podařilo mj. objasnit předpokládanou disposici nikdy nedokončeného zámku. Vyvstala přitom otázka napojení na okolí a s tím spojená potřeba zemních prací, které nikdy nebyly realizovány. Odpověď na zformulované otázky může poskytnout práce s prostorovým modelem, na němž lze hypotézy ověřit a také vypočítat řadu konkrétních údajů. Vznikla tak příležitost pro mezioborovou spolupráci mezi stavebním historikem a geodety. Výsledkem této spolupráce byla tvorba měřické dokumentace vybraných částí zámeckého areálu ve Chvatěrubech, 3D vizualizace stávajícího zámeckého areálu a 3D rekonstrukce barokního stavu zámeckého areálu na základě jak této dokumentace, tak znalosti konkrétních zdejších i obecných zvyklostí barokního stavitelství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten