Publikace

Příspěvek k poznání barokní technologie zdění

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Příspěvek představuje různé postřehy z barokního stavitelství zaznamenané při výzkumu několika objektů ve středních Čechách. Zabývá se ztužením zdiva (zámek Třebešice), technologií výstavby různě náročných konstrukcí (Slaný, dům čp. 1), zacházení s druhotně používaným materiálem (zámky Chvatěruby a Komorní hrádek). Zdánlivě středověké, ale ve skutečnosti raně barokní cihly byla identifikovány v Týnci n. Labem. Dále představuje rozdíly mezi dvěma po sobě jdoucími staviteli na stavbě a demonstrativní výstavbu v rozporu se stavební logikou (zámek Chvatěruby). Zařízení staveniště je identifikováno u domu čp. 2 v Týnci nad Labem a barokní lešení představuje příklad zámku ve Chvatěrubech.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten