Publikace

ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – doplňující ustanovení

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten