Publikace

ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten