S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Příspěvek ke stavebně-historickému poznání tvrze Slavkov

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten