S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Průzkumnické "STOPOVÁNÍ"

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Stavebněhistorický průzkum s důrazem na výpověď omítek a stop užívání stavby na příkladu tzv. dolní tvrzi Kestřany

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten