Publikace

Průzkumnické "STOPOVÁNÍ"

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Stavebněhistorický průzkum s důrazem na výpověď omítek a stop užívání stavby na příkladu tzv. dolní tvrzi Kestřany

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten