Publikace

Nejstarší pozůstatky měšťanské gotické zástavby na novém městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Článek pojednávající o nejstarších pozůstatcích měšťanské gotické zástavby na novém městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten