Publikace

Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel.

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Na příkladech ze slohově nevýrazného prostředí menších feudálních sídel středověku a poststředověku je ukázána různá uvedených jevů. V případě Tuchoraze a Hrádku v Kutné Hoře jde o reprezentativní pobyt, v případě Týnce nad Labem a Holcova Jeníkova o výraznou polohu a nápodobu šlechtick=ho sídla středověku, u obytného domu v Lošanech jde středověké projevy na fasádě,vytvořené kolem r. 1730

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten