Publikace

Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Pavel Lupač, Ing. arch. Jan Tomandl

Publikace shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování prostoru tak, aby byly přirozeně zohledněny požadavky související se specifickými projevy nemoci. Důraz je kladen na umožnění samostatného a bezpečného života při snaze minimální implementace umělých kompenzačních prvků. Přílohou publikace jsou názorné videomateriály, představující vybrané projevy typických příznaků Parkinsonovy nemoci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten