Publikace

Výstavný středověký dům čp. 234/I v Praze

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Gotický dům, částečně cihelný.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten