S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Výstavný středověký dům čp. 234/I v Praze

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Gotický dům, částečně cihelný.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten