Publikace

Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150 - 153 v Praze - Starém Městě

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Spolupráce SHP a archeologie, výzkum přízení, sklepů, parcelace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten