S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Poznámky k pokračujícímu výzkumu domů čp. 150 - 153 v Praze - Starém Městě

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Spolupráce SHP a archeologie, výzkum přízení, sklepů, parcelace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten