S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Okna tvrze v Sudkově Dole

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Funkční diferenciace místností se obráží v podobě oken - 15. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten