Publikace

Okna tvrze v Sudkově Dole

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Funkční diferenciace místností se obráží v podobě oken - 15. století

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten