S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Příklady vytápění na stavbách 14. století

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Způsoby vytápění a prostorová struktura obytných částí různých městských domů, zámků a tvrzí ve 14. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten