Publikace

Příklady vytápění na stavbách 14. století

doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Způsoby vytápění a prostorová struktura obytných částí různých městských domů, zámků a tvrzí ve 14. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten