S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Úsilí transformovat obnovu památky na její restaurování je odrazem hledání možností citlivějšího přístupu k památkám. Publikace je zaměřena na prezentaci výběru realizací obnovy památek atelierů architektů Girsy a Hanzla za období dvaceti let, který se programově a intenzivně profiluje v oblasti péče o památky. Účelem publikace je tedy na konkrétních realizacích přiblížit metodu a výsledky konzervačního přístupu a s transformací restaurátorských postupů do měřítka architektonického díla. Stěžejní prostor je v publikaci vyhrazen pro představení pěti nejvýznamnějších akcí, čtyř realizací a jednoho projektu, které dosáhly mezinárodního ohlasu a prestižního ocenění evropské památkové péče (ceny Evropské Unie/ Europa Nostra).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten