Publikace

Úsilí transformovat obnovu památky na její restaurování je odrazem hledání možností citlivějšího přístupu k památkám. Publikace je zaměřena na prezentaci výběru realizací obnovy památek atelierů architektů Girsy a Hanzla za období dvaceti let, který se programově a intenzivně profiluje v oblasti péče o památky. Účelem publikace je tedy na konkrétních realizacích přiblížit metodu a výsledky konzervačního přístupu a s transformací restaurátorských postupů do měřítka architektonického díla. Stěžejní prostor je v publikaci vyhrazen pro představení pěti nejvýznamnějších akcí, čtyř realizací a jednoho projektu, které dosáhly mezinárodního ohlasu a prestižního ocenění evropské památkové péče (ceny Evropské Unie/ Europa Nostra).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten