S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Prezentace zříceniny hradu Kamýka nad Vltavou

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Článek prezentuje strategii a filozofii konzervace a prezentace hradu Kamýku nad Vltavou (okres Přibram), včetně výsledků nezbytného předstihového archeologického výzkumu. Tento královský hrad je dnes jedním z nejautentičtěji dochovaných českých hradů s obvodovou zástavbou, stavebního typu z doby posledních Přemyslovců. Společným jmenovatelem provedených prací bylo respektování a uchovaní autenticity památky a její vypovídací schopnosti jako historického pramene, a to jak v nadzemních konstrukcích, tak v archeologizovaných situacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten