Publikace

Prezentace zříceniny hradu Kamýka nad Vltavou

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Článek prezentuje strategii a filozofii konzervace a prezentace hradu Kamýku nad Vltavou (okres Přibram), včetně výsledků nezbytného předstihového archeologického výzkumu. Tento královský hrad je dnes jedním z nejautentičtěji dochovaných českých hradů s obvodovou zástavbou, stavebního typu z doby posledních Přemyslovců. Společným jmenovatelem provedených prací bylo respektování a uchovaní autenticity památky a její vypovídací schopnosti jako historického pramene, a to jak v nadzemních konstrukcích, tak v archeologizovaných situacích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten