S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek informuje o náročném konzervačním zásahu, zahrnujícím severní fasády významného pozdně gotického hradu Pernštejna, jednoho z nejautentičtějších českých hradů. V rámci specifikace prací je podrobněji zmiňována problematika technologie konzervace s vyhodnocením účinnosti konsolidace s odstupem dvou let po dokončení restaurátorských prací

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten