S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

K barevnosti památek na počátku 21. století

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Příspěvek se zabývá v širokém záběru jednotlivými aspekty barevnosti památek od problematiky barevnosti historických urbanistických souborů, až po zobecnění a detaily techniky a technologie barevných úprav historických domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten