Publikace

Hledání kontextu, 10 ročníků Ceny Břetislava Štorma 2008 - 2018

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Martin Čtverák

Publikace představuje přehled výsledků za posledních deset let studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma v oblasti péče a obnovy architektonických památek a revitalizace architektonického dědictví. Publikaci vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze s podporou Ministerstva kultrury ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten