Publikace

Metodika spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. arch. Vít Řezáč, Ing. arch. Laura Jablonská

Metodika řeší způsob určení spoluúčasti soukromých stavebníků na veřejné infrastruktuře obcí. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru musí být založena no oboustranné výhodnosti, transparentnosti, předvídatelnosti a férovosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.