S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Metropolitní plán je mrtev? Ať žije metropolitní plán!

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Problémy s dokončováním Metropolitního plánu Prahy otevírají možnost využívat i jiných forem plánování pro město.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten