S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. Daniel Franke, Ph.D.

Článek ukazuje prostorové změny založené na analýze kvantitativních a kvalitativních údajů ze sčítání lidu v roce 2001 a 2011. Prostorové ekonomické disparity z devadesátých let se transformovaly do prostorové sociální polarizace, která povede k další polarizaci oblastí v budoucí ekonomice založené na znalostech a informacích. Trend rostoucí polarizace potvrzuje divergenční teorie, podle nichž je růst disparit převažujícím trendem současných a také budoucích prostorových změn, s účinky na územní soudržnost v rozporu s cíli EU.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten