S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Rozvoj území je jedním z důležitých dlouhodobých aspektů udržitelného rozvo-je. Vykazuje zásadní sociální dopad na soužití obyvatel a jejich kvalitu života. Publikace se zabývá v návaznosti na první díl Udržitelný rozvoj regionů kvantifi-kovatelnými parametry rozvoje území z pohledu již realizovaného ale i poten-ciálního rozvoje. První část publikace Udržitelný rozvoj regionů II. je věnována rozvoji urbanizo-vaného území, jeho zákonitostem a možnostem analytického přístupu. Je zaměřena na kvantifikaci rozvoje a území, hledání závislostí a vyjádření disparit v území. Zároveň je publikace zaměřena na aplikaci vhodných analytických nástrojů zejména v sociálním a technickém aspektu udržitelného rozvoje regionů. Druhá část publikace navazuje na analýzu faktorů změn využití území, zejména pak možností využití potenciálu jeho energetické složky. Energetický potenciál je analyzován na uzavřeném katastrálním území třech různorodých obcí s obdobnou rozlohou. Obdobnou snahou je kvantifikace parametrů území jako komplexní relativně samostatné jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten