S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.

Projekt POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe byl zařazen do druhé priority programu ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network, Evropská pozorovací síť prostorového plánování), nazvané Cílená analýza na základě poptávky. Projekt popsal současný proces metropolizace ve střední Evropě a formuloval strategické postupy dalšího územního rozvoje těchto hlavních měst a jejich funkčních urbánních zón (functional urban areas).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten